English中文

注册巴哈马资讯

巴哈马公司注册后收到哪些文件?

发布时间:14-06-10 作者:港信 来源:www.consonchina.com
    1.公司文件盒;

    2.一张公司成立证书;

    3.两本正本公司大纲及章程、六本副本公司大纲及章程;

    4.一张首任董事的委任证书;

    5.十张股票;

    6.董事登记名册、股东登记名册;

    7.无经营证明函,由法定代理人签署;

    8.钢印、图章;

    9.如公司有中文名字,只会出现在公司的大纲及章程中.